ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει ο καλύτερος φίλος σας και o μεγαλύτερος βοηθός σας

Πολυκατοικία 5 ορόφων, Παγκράτι

Πολυκατοικία 5 ορόφων, Παγκράτι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Κτίριο γραφείων στην Κηφισιά, EUROASSET ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

Διώροφο κτίριο γραφείων με 3 υπόγεια συνολικής επιφάνειας 2.500m2 σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφανείας 2.000m2. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε την περίοδο 2009-2011 και περιλαμβάνει την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, κλιματισμού – αερισμού, κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

Γραφεία, αποθήκες, εργοστάσιο, κατάστημα στην Μαγούλα Αττικής, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Κτίριο κεντρικών αποθηκών, γραφείων, εργοστασίου και καταστήματος συνολικής επιφάνειας 22.500m2 σε οικόπεδο επιφανείας 28.000m2. Το έργο κατασκευάστηκε την περίοδο 2007-2009 και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια, αντλιοστάσια, κατάσβεση, πεπιεσμένος αέρας, φωτισμός, υποσταθμός, UPS, ηλεκτρογεννήτριες, αντικεραυνική προστασία, πλήρης κλιματισμός και αερισμός, Voice – Data, κλπ) μετά τμήματος οικοδομικών εργασιών.

 

 

 

 

 

4 κατοικίες Πρέσβη και διπλωματών της Πρεσβείας του Κουβέιτ, στην Φιλοθέη.

Διώροφα κτίρια κατοικιών με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 2.500m2 σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφανείας 5.000m2. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε την περίοδο 2004-2007 σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία «ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.» η Α’ φάση και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μετά της πλήρους διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, των ασφαλτικών επιστρώσεων, της πισίνας και του φυλακίου. Η Β’ φάση εκτελέστηκε υπό την διαχείριση της εταιρείας μας.

 

 

 

 

 

 

Μάκρο Παλλήνης και Μάκρο Θεσσαλονίκης

Υπερκαταστήματα συνολικής επιφάνειας 8.000m2 και 11.000m2 σε ιδιόκτητα οικόπεδα επιφανείας 15.000m2 και 20.000m2 αντίστοιχα. Τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν την περίοδο 1993-1994 και περιλαμβάνουν την πλήρη κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, αντλιοστασίων, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης με νερό και CO2, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, υποσταθμού, αλεξικέραυνου-γειώσεων, πλήρους κλιματισμού θέρμανσης-ψύξης και αερισμού, μετά εργασιών περιβάλλοντος χώρου.

Scroll