ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει ο καλύτερος φίλος σας και o μεγαλύτερος βοηθός σας

Η Εταιρία μας

1.

Γενικά

Η Εταιρεία  ιδρύθηκε  τον  Νοέμβριο  του  1999  από  τους  Σκοτίδα  Αθανάσιο  Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο Ε.Μ.Π.  και  τον  Σκοτίδα  Βασίλειο  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό  Τ.Ε.,  μετόχους  κατά  ποσοστό  50% έκαστος.
                                 
Η  Εταιρεία,  τα  μέλη  και  οι  συνεργάτες  τους,  δραστηριοποιούνται  στην  μελέτη,  κατασκευή  και  ανέγερση  πάσης  φύσεως  οικοδομικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  έργων  Ιδιωτικών  και  Δημοσίων  (γραφεία,  εργοστάσια,  νοσοκομεία, ξενοδοχεία,  πολυτελή  συγκροτήματα  κατοικιών,  διατηρητέα,  κ.λ.π.)
                                
Μέχρι  σήμερα  τα  μέλη  και  οι  συνεργάτες  έχουν  εκτελέσει  πληθώρα  έργων  είτε  με  απευθείας  ανάθεση όπως ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΊΤ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ "ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ", SELLERTONE HOLDINGS LTD, TELEUNICOM S.A.,   είτε  με  υπεργολαβίες  από  Τεχνικές  Εταιρείες  όπως  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ  Α.Ε.,  ΕΡΓΟΚΑΤ  Α.Ε.,  ΓΝΩΜΩΝ  Α.Τ.Ε.,  ΕΜΠΕΔΟΣ  Α.Ε.,  κ.λ.π.,  είτε  ασκώντας  την  Διεύθυνση  Έργων  σε  συνεργασία  με  μεγάλες  τεχνικές  Εταιρείες.                 
 
2.

Τα Μέλη

α. ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος  Μηχανολόγος  Ε.Μ.Π.
Γεννήθηκε  1958
Αγγλικά  -  Γαλλικά 
β. ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.
Γεννήθηκε  1964
Αγγλικά  -  Γαλλικά
 
 
 
 
 
 
3.

Οι Συνεργάτες

α. Αργύρης  Λεωνίδας
Μηχανολόγος  Μηχανικός  Α.Π.Θ.
Γεννήθηκε  1971
Αγγλικά
β. Σιούνας  Ανδρέας
Πολιτικός  Μηχανικός
Γεννήθηκε  1965
Αγγλικά
γ. Παπασταύρου  Άννα
Μηχανολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε.
Γεννήθηκε  1969
Αγγλικά
 
 
 
 
 
 
 
 
δ. Αλεξόπουλος  Γιώργος
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  Α.Π.Θ.
Γεννήθηκε  1965
Αγγλικά
ε. Τζεμπελίκος  Κωνσταντίνος
Μηχ/γος  Μηχ/νικός ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ
Γεννήθηκε  1965
Αγγλικά - Γαλλικά - Αλβανικά
στ. Καρακουλάφη Αθανασία
Αρχιτέκτων  Μηχανικός
Γεννήθηκε  1958
Αγγλικά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ζ. Παπαχαραλάμπους Ευάγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
Γεννήθηκε  1968
Αγγλικά
Scroll