ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει ο καλύτερος φίλος σας και o μεγαλύτερος βοηθός σας

Αποθήκες, Logistic, κατεψυγμένων και μη προϊόντων, στην Μάντρα Αττικής, ΜΑΒΕ Ε.Π.Ε.

Κτίριο αποτελούμενο από τους ψυκτικούς θαλάμους 1, 2 και 3 στο Ισόγειο και από χώρους γραφείων στους ορόφους, συνολικής επιφάνειας 2.200m2 σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφανείας 4.500m2. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε την περίοδο 2003-2004 σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία «ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.» και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μετά της πλήρους διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, των ασφαλτικών επιστρώσεων, του φυλακίου και των ψυκτικών εγκαταστάσεων (συντήρηση, κατάψυξη).

 

 

 

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

Νοσοκομείο συνολικής επιφάνειας 10.000m2 σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφανείας 25.000m2. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε την περίοδο 1999-2004 σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, αντλιοστασίων, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης με νερό και CO2, ατμού, πεπιεσμένου αέρα, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, υποσταθμού, αλεξικέραυνου-γειώσεων, πλήρους κλιματισμού θέρμανσης-ψύξης και αερισμού, ιατρικών αερίων, μετά εργασιών περιβάλλοντος χώρου.

 

 

 

 

 
Scroll