ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει ο καλύτερος φίλος σας και o μεγαλύτερος βοηθός σας

Γραφεία, αποθήκες, εργοστάσιο, κατάστημα στην Μαγούλα Αττικής, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Κτίριο κεντρικών αποθηκών, γραφείων, εργοστασίου και καταστήματος συνολικής επιφάνειας 22.500m2 σε οικόπεδο επιφανείας 28.000m2. Το έργο κατασκευάστηκε την περίοδο 2007-2009 και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια, αντλιοστάσια, κατάσβεση, πεπιεσμένος αέρας, φωτισμός, υποσταθμός, UPS, ηλεκτρογεννήτριες, αντικεραυνική προστασία, πλήρης κλιματισμός και αερισμός, Voice – Data, κλπ) μετά τμήματος οικοδομικών εργασιών.

 

 

 

 

 
Scroll