ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει ο καλύτερος φίλος σας και o μεγαλύτερος βοηθός σας

Μάκρο Παλλήνης και Μάκρο Θεσσαλονίκης

Υπερκαταστήματα συνολικής επιφάνειας 8.000m2 και 11.000m2 σε ιδιόκτητα οικόπεδα επιφανείας 15.000m2 και 20.000m2 αντίστοιχα. Τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν την περίοδο 1993-1994 και περιλαμβάνουν την πλήρη κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, αντλιοστασίων, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης με νερό και CO2, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, υποσταθμού, αλεξικέραυνου-γειώσεων, πλήρους κλιματισμού θέρμανσης-ψύξης και αερισμού, μετά εργασιών περιβάλλοντος χώρου.

Scroll