ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει ο καλύτερος φίλος σας και o μεγαλύτερος βοηθός σας

Εργοστάσιο επεξεργασίας Αργίλου στα Γρεβενά, ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.

Εργοστάσιο αποτελούμενο από κτίρια αποθήκευσης, μεταφοράς υλικών, επεξεργασίας υλικών, διάθεσης και συσκευασίας και από χώρους γραφείων, συνολικής επιφάνειας 40.000m2 σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφανείας 110.000m2. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε την περίοδο 2002-2004 σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μετά της πλήρους διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, των ασφαλτικών επιστρώσεων, του φυλακίου και των εγκαταστάσεων μεταφορικών ταινιών, σιλό, αναβατορίων και των εγκαταστάσεων LPG.

 

 

 

 

 
Scroll