ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει ο καλύτερος φίλος σας και o μεγαλύτερος βοηθός σας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Στατιστικά στοιχεία από τη συμπλήρωση δύο χρόνων του θεσμού

Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και της έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.). Με βάση τον Κ.Εν.Α.Κ. τα κτίρια κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία ανάλογα με την κατανάλωσή τους.

Η κατανάλωση που προκύπτει σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού είναι θεωρητική και όχι πραγματική. Τα στατιστικά στοιχεία που ακολοθούν είναι αρκετά ενδιαφέροντα για την εφαρμογή του θεσμού αυτά τα δύο χρόνια:

  • Τα εκδοθέντα Π.Ε.Α. αφορούν κυρίως (σε ποσοστό 97,3%) σε κτίρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1950 - 2009. Το μεγάλο πλήθος Π.Ε.Α. της περιόδου 1970 - 1979 εξηγείται και από το γεγονός ότι εκδόθηκαν πολλά Π.Ε.Α. ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την ένταξη των κτιρίων στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον", η αρχική φάση του οποίου αφορούσε σε κτίρια που είχαν κατασκευαστεί έως το 1980.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό (63,2%) των εκδοθέντων Π.Ε.Α. αφορά σε κτίρια (κυρίως διαμερίσματα) που επρόκειτο να μισθωθούν, ενώ ο μικρός αριθμός Π.Ε.Α. για νέα κτίρια αντανακλά τη μικρή οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών λόγω των οικονομικών συνθηκών.
  • Η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εκδοθέντων Π.Ε.Α. το έτος 2012 (211.475) σε σύγκριση με το έτος 2011 (62.525) οφείλεται στο γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε η απαίτηση έκδοσης Π.Ε.Α. και για τις μισθώσεις των διαμερισμάτων.
  • Ένα σημαντικό ποσοστό κτιρίων (27,2%) βρίσκεται στη χαμηλότερη ενεργειακή κλάση (Η) και αφορά σε κτίρια χωρίς θερμομόνωση και με παλαιά και μη αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Τα Π.Ε.Α. που βρίσκονται στις κατηγορίες Α+, Α, Β+ και Β ελέγχονται από την Ε.Υ.Επ.Εν. ως προς την ορθότητα των αποτελεσμάτων τους.
  • Tο 1979 καθιερώθηκε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων, ενώ το 2010 ξεκίνησε η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (Κ.Εν.Α.Κ.). Το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων που κτίστηκαν πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων, δηλαδή πριν από το 1980 (45,1%) είναι ενεργειακής κλάσης Η. Την περίοδο ισχύος του Κανονισμού Θερμομόνωσης (1981 - 2010), τα κτίρια βελτιώθηκαν θερμομονωτικά και κατατάσσονται κυρίως στις ενεργειακές κλάσεις Γ και Δ σε ποσοστό 61,7%. Κατά την περίοδο εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. (2011 - 2013), τα κτίρια κατατάσσονται κυρίως στις ενεργειακές κατηγορίες Β κα Γ (ποσοστό 73,06%).
  • Οι μονοκατοικίες είναι οι περισσότερο ενεργοβόρες κατασκευές (σε σχέση με τις πολυκατοικίες ή τα διαμερίσματα), ενώ τα καταστήματα περισσότερο ενεργοβόρα από τα γραφεία.
  • Ένας σημαντικός αριθμός προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών (17,6%) δεν έχει εκδώσει κανένα Π.Ε.Α. Κατά μέσο όρο, οι 6969 ενεργοί επιθεωρητές, έχουν εκδώσει κατά μέσο όσο 39 Π.Ε.Α. Ο κύριος όγκος των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών είναι ειδικότητας πολιτικού μηχανικού (39,55%). Συνολικά οι προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν πληρώσει για την εγγραφή τους στο μητρώο 1.718.050 ευρώ. Με βάση τα περίπου 156.000 Π.Ε.Α., για τα οποία υπάρχουν στοιχεία αμοιβών, η μέση αμοιβή που εισπράχθηκε είναι 173 ευρώ για όλες τις χρήσεις των κτιρίων και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.
www.buildingcert.gr
Scroll